Health Service Platform

ครบจบด้านสุขภาพ

Our Services

Doctor AI

ให้คำแนะนำ วินิจฉัยโรคทั่วไปได้24 ชั่วโมง 
ประเมิณว่าต้องพบแพทย์หรือไหม และแนะนำแพทย์ที่ตรงกับปัญหา

We Health APP

แอพลิเคชั่นที่จำทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่าย

Features

 • Doctor AI
 • การแพทย์ ทางไกล (Telemedicine)
 • ค้นหาร้านยา
 • ปรึกษาเภสัชกร
 • สั่งซื้อยาออนไลน์
 • ทำนัดโรงพยาบาล
 • บริการแพทย์ทางเลือก
 • บริการแพทย์สุขภาพจิต
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์Health IoT
 • Medical tourism
 • คลาสเรียนด้านสุขภาพ ออกกำลังกาย
 • บริการด้านอื่นๆ เช่นประกัน, จองคิวสปา หาดีลพิเศษ

We Health Box

ถึงอยู่ห่างไกลก็เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

Features

 • Doctor AI
 • การแพทย์ ทางไกล (Telemedicine)
 • ค้นหาร้านยา
 • ปรึกษาเภสัชกร
 • ทำนัดโรงพยาบาล
 • รับยาอัตโนมัติ
 • ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ความดัน อุณหภูมิ

We Health Pharmacy

ตู้จำหน่าย และรับยาอัตโนมัติ

Features

 • รับยาอัตโนมัติ
 • ยาสามัยประจำบ้าน
 • จุดรับยาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง

ระบบการแพทย์ทางไกล

โซลูชั่นสำหรับโรงพยาบาล ระบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานให้บริการได้ทันที !!