เข้าร่วมตอบปัยหาเศรษฐ์ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรายภัฎสมเด็จเจ้าพระยา