ลงนิตยสาร วิทยาจารย์ ในคอลัมน์โรงเรียนดี โครงการเด่น มายากลโรงเรียนวัดสุดธิวราราม