ตัวแทนมหาลัยเข้าร่วม การประชุมดนตรีจีน ณ เมืองอู่ฮั่น