ตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลับหูเป่ย