รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่ มัธยมศึกษาเขต2 2016